Tất cả sản phẩm

Hiển thị tất cả 19 kết quả

Gia công Soi Rãnh, Chấn Gấp CNC các sản phẩm từ inox, sắt, thép, nhôm, đồng, tôn. Cắt laser, soi gấp theo các hình dạng mong muốn của sản phẩm. Đa Hình có thể gia công những chi tiết có độ khó, phức tạp cao như góc gấp khúc, rãnh U, V, T, L, ngàm v.v…

Soi Rãnh - Chấn Gấp CNC

Chấn gấp CNC inox

Liên hệ: 0915.254.138

Soi Rãnh - Chấn Gấp CNC

Soi gấp inox 5 mm

Liên hệ: 0915.254.138

Soi Rãnh - Chấn Gấp CNC

Soi gấp inox dày 2 ly

Liên hệ: 0915.254.138
Liên hệ: 0915.254.138

Cắt Laser CNC

Gia công thép đen

Liên hệ: 0915.254.138
Liên hệ: 0915.254.138

Soi Rãnh - Chấn Gấp CNC

Gia công cắt chấn gấp inox

Liên hệ: 0915.254.138

Soi Rãnh - Chấn Gấp CNC

Gia công chấn gập tấm kim loại

Liên hệ: 0915.254.138
Liên hệ: 0915.254.138

Soi Rãnh - Chấn Gấp CNC

Chấn gấp V kim loại tấm

Liên hệ: 0915.254.138
Liên hệ: 0915.254.138

Soi Rãnh - Chấn Gấp CNC

Soi rãnh chấn gấp tấm kim loại

Liên hệ: 0915.254.138

Soi Rãnh - Chấn Gấp CNC

Soi gấp ống hộp kim loại

Liên hệ: 0915.254.138

Soi Rãnh - Chấn Gấp CNC

Soi chấn gấp tấm inox

Liên hệ: 0915.254.138

Soi Rãnh - Chấn Gấp CNC

Chấn gấp tấm kim loại

Liên hệ: 0915.254.138

Soi Rãnh - Chấn Gấp CNC

Soi chấn gấp thép đen theo bản vẽ

Liên hệ: 0915.254.138
Liên hệ: 0915.254.138
Liên hệ: 0915.254.138

Soi Rãnh - Chấn Gấp CNC

Chấn gấp vách kính khung inox

Liên hệ: 0915.254.138