Thành tích đạt được

Chúng tôi luôn nỗ lực, hoàn thiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất.

Dự án nổi bật

gia công khung inox mạ vàng b7 giảng võ

Dự án: Hà Nội Golden Lake B7 Giảng Võ

Gia công sản xuất Mạ khung vòm inox mạ vàng cho khách sạn Hà Nội Golden Lake B7 Giảng Võ.

du-an-benh-vien-da-khoa-phuong-dong

Dự án Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông

Cung cấp dịch vụ gia công inox, và mạ vàng inox lượng cao cho Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

vicostone-doi-tac-lau-dai-cua-da-hinh-1

Vicostone – Đối tác lâu dài của Đa Hình

Gia công hoàn thiện: Tank khuấy; máng hứng bụi; tai máng hứng bụi; nhà bao che inox 304 v.v…

Vinh danh khách hàng

Danh sách khách hàng đã, đang và sẽ đồng hành cùng chúng tôi

Vinh danh khách hàng Đa Hình 4
Vinh danh khách hàng Đa Hình 5
Vinh danh khách hàng Đa Hình 6
Vinh danh khách hàng Đa Hình 7
Vinh danh khách hàng Đa Hình 8
Vinh danh khách hàng Đa Hình 9
Vinh danh khách hàng Đa Hình 10
Vinh danh khách hàng Đa Hình 11
Vinh danh khách hàng Đa Hình 12
Vinh danh khách hàng Đa Hình 13
Vinh danh khách hàng Đa Hình 14
Vinh danh khách hàng Đa Hình 15
Vinh danh khách hàng Đa Hình 16
Vinh danh khách hàng Đa Hình 17
Vinh danh khách hàng Đa Hình 18
Vinh danh khách hàng Đa Hình 19
Vinh danh khách hàng Đa Hình 20
Vinh danh khách hàng Đa Hình 21
Vinh danh khách hàng Đa Hình 22
Vinh danh khách hàng Đa Hình 23
Vinh danh khách hàng Đa Hình 24
Vinh danh khách hàng Đa Hình 25
Vinh danh khách hàng Đa Hình 26
Vinh danh khách hàng Đa Hình 27
Vinh danh khách hàng Đa Hình 28
Vinh danh khách hàng Đa Hình 29
Vinh danh khách hàng Đa Hình 30
Vinh danh khách hàng Đa Hình 31
Vinh danh khách hàng Đa Hình 32
Vinh danh khách hàng Đa Hình 33
Vinh danh khách hàng Đa Hình 34
Vinh danh khách hàng Đa Hình 35
Vinh danh khách hàng Đa Hình 36
Vinh danh khách hàng Đa Hình 37

Và hàng nghìn dự án khách hàng khác