Chấn gấp U, V, T, L, định hình kim loại

Liên hệ: 0915.254.138

  • Chấn gấp hình dạng U, V, T, L…
  • Gia công chấn gấp inox, thép, nhôm, đồng
  • Chấn gấp chi tiết máy
  • Chấn gấp vỏ hộp kim loại
  • Chấn gấp theo hình dạng sản phẩm, theo yêu cầu