Tủ Điện Thép Đen Sơn Tĩnh Điện

Liên hệ: 0915.254.138

Chuyên gia công vỏ tủ điện công nghiệp, vỏ tủ gia đình theo yêu cầu;

Gia công vỏ tủ điện theo bản vẽ khách hàng;

Vật liệu: inox 304, thép, thép sơn tĩnh điện

Kích thước vỏ: Tùy theo yêu cầu

Danh mục: