Gia Công Nồi Phở Inox 20 lít, 30 lít, 50 lít, 80 lít, 100 lít

Liên hệ: 0915.254.138

  • Gia công, sản xuất nồi phở inox 20 lít
  • Gia công, sản xuất nồi phở inox 30 lít
  • Gia công, sản xuất nồi phở inox 50 lít
  • Gia công, sản xuất nồi phở inox 80 lít
  • Gia công, sản xuất nồi phở inox 100 lít
  • Gia công nồi phở với dung tích theo yêu cầu