Gia công Ống Inox Đặc Phi 20 theo Yêu Cầu

Liên hệ: 0915.254.138

  • Vật liệu: Ống Inox đặc phi 20
  • Gia công bằng hệ thống máy CNC tại Xưởng Đa Hình