Gia công Mạ PVD nắp máy ép kính điện thoại

Liên hệ: 0915.254.138

Gia công mạ PVD nắp máy ép kính điện thoại:

  • Chất liệu: inox 304, HL,
  • Độ dày: 1.5mm
  • Yêu cầu: cắt soi gấp chi tiết, hàn đính chi tiết thân với nắp trên và nắp dưới, đánh xước đẹp
    mạ màu vàng đồng
Danh mục: